จำหน่ายยาสมุนไพร -บริการนวดรักษา-บริการฝังเข็ม

คลินิกโพธิ์พิศาล การแพทย์แผนไทย บริการนวดกดจุดหยุดโรคด้วยแพทย์แผนไทย

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลเริ่มต้นสำหรับระบบของ VelaEasy เพื่อเป็นแนวทางให้กับเจ้าของเว็บไซต์ ในการใส่ข้อมูลและรูปค่ะ ท่านสามารถ แก้ไข ปรับเปลี่ยนได้ ตามความต้องการของท่านในทุก ๆ ตำแหน่งค่ะ

เว็บไซต์ของเรา เป็นการแนะนำองค์กร หรือ หน่วยงาน หรือบริษัทได้แก่ ...

สินค้าหรือบริการของเว็บไซต์ของเราได้แก่ ...

จุดเด่นของเว็บไซต์ของเราได้แก่ ...

เว็บไซต์ของเราประกอบด้วยเนื้อหาได้แก่ ...

    • องค์กร บริษัท เว็บไซต์ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ .................. จนถึงปัจจุบัน โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย ...ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้ปี ...... ได้ดำเนินการ .....

 จำหน่าย

  -หนังสือดูแลสุขภาพ

  -ยาสมุนไพร :

  -ยาบรรเทาเบาหวาน

  -ยาสตรี ช่วยกระชับมดลูก  ตกขาว  คัน

  -ยาบำรุงสมอง  ช่วยให้ความจำดี

  -ยาอัมพฤกษ์  ยาอัมพาต

  -ยาสมุนไพรวัยทอง

  -ยาสีฟันกานพลู

  -ยาโพธิ์พิศาล  ล้างสารพิษ  ปรับสมดุลของธาตุทั้งสี่

  -ยาหอมโพธิ์พิศาล  แก้ลมวิงเวียน

 

  โทร. 02-1358052 , 02-4248115

    โดยทีมงานของ คุณหมอ นงนุช  ปราเวสพิชัย

                    คุณหมอ ฐิติภัสร์  เขมวัฒนะสุปรีด       

   ยินดีให้คำปรึกษาดุจเครือญาติ