อัตราค่าบริการนวด

{นวดเพื่อสุขภาพ    1 ชม./ 200 .

{ นวดรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน                                                                 1 ชม./ 250 .

{ นวดรักษาอาการปวดหลัง-ปวดเอว                                                                 1 ชม./ 200 .

{ นวดรักษาอาการติดขัดตามข้อต่างๆ
ไหล่ บ่า หัวเข่า   
1 ชม./ 200 .

{ นวดรักษาอาการเคล็ดขัดยอกต่างๆ
ข้อเท้าแพลง คอตกหมอน  
1 ชม./ 200 .
{ นวดรักษาอาการชาตามมือ และเท้า                                                                 1 ชม./ 200 บ.

{ นวดเพื่อรักษาอาการไหลเวียนของ
เส้นเลือดสมองตีบ                                                                                     
1 ชม./ 200 .

{ นวดประคบสมุนไพรคลายเส้นเอ็น                                                    1 ชม./ 200 .

{ นวดประคบทับหม้อเกลือหลังคลอดบุตร                                           1 ชม./ 200 .

{ นวดรักษาโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต                                                         1 ชม./ 200 .

{ นวดรักษาโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต                                                         1 ชม./ 200 .

{ นวดฝ่าเท้า                                                                                           1 ชม./ 200 .

{ อบตัวด้วยสมุนไพร                                                                             1 ชม./ 200 .